Programme Theology and Humanities

Dr. Jörn Laakmann

Leitung, Prokurist

Tel:
+49 (0)551/5084-425
Fax: +49 (0)551/5084-422

E-Mail: joern.laakmann@v-r.de 
 
 

 

Dr. Victor Wang

Leitung Neue Produkte print und digital

Tel:
+49 (0)551/5084-325
Fax: +49 (0)551/5084-422

E-Mail: victor.wang@boehlau-verlag.com
 
 

 

Dr. Sören Philipps

Produktentwicklung Forschung und Lehre

Tel:
+49 (0)551/5084-430
Fax: +49 (0)551/5084-422

E-Mail: soeren.philipps@v-r.de
 
 

Programmplanung, Projektmanagement und Administration

Elisabeth Hernitscheck

Programmplanung

Tel: +49 (0)551/5084-487
Fax: +49 (0)551/5084-422

E-Mail: elisabeth.hernitscheck@v-r.de
 

 

Kai Pätzke

Projektmanagement

Tel:
+49 (0)551/5084-431
Fax: +49 (0)551/5084-422

E-Mail: kai.paetzke@v-r.de
 
 

 

Daniel Sander

Projektmanagement

Tel:
+49 (0)551/5084-432
Fax: +49 (0)551/5084-422

E-Mail: daniel.sander@v-r.de
 
 

 

Christoph Spill

Projektmanagement

Tel:
+49 (0)551/5084-427
Fax: +49 (0)551/5084-422

E-Mail: christoph.spill@v-r.de
 
 

 

Ulrike Vockenberg

Administration

Tel:
+49 (0)551/5084-472
Fax: +49 (0)551/5084-422

E-Mail: ulrike.vockenberg@v-r.de
 
 

 

Sarah Mumdey

Projektmanager, V&R unipress

Tel:
+49 (0)551/5084-304
Fax: +49 (0)551/5084-422

E-Mail: sarah.mumdey@v-r.de
 
 

 

Julia Schwanke

Herstellung, V&R unipress

Tel:
+49 (0)551/5084-305
Fax: +49 (0)551/5084-422

E-Mail: julia.schwanke@v-r.de
 

 

Laura Haase

Herstellung, V&R unipress

Tel:
+49 (0)551/5084-307
Fax: +49 (0)551/5084-422

E-Mail: laura.haase@v-r.de
 
 

 

Oliver Kätsch

Programmplanung, V&R unipress

Tel:
+49 (0)551/5084-415
Fax: +49 (0)551/5084-422

E-Mail: oliver.kaetsch@v-r.de
 
 

 

Susanne Köhler

Programmplanung, V&R unipress

Tel:
+49 (0)551/5084-306
Fax: +49 (0)551/5084-422

E-Mail: susanne.koehler@v-r.de
 
 

 

Anke Moseberg

Herstellung, V&R unipress

Tel:
+49 (0)551/5084-302
Fax: +49 (0)551/5084-422

E-Mail: anke.moseberg@v-r.de
 
 

 

Marie-Carolin Vondracek

Programmplanung, V&R unipress

Tel:
+49 (0)551/5084-308
Fax: +49 (0)551/5084-422

E-Mail: marie-carolin.vondracek@v-r.de